Expertise & Studiebureau

AS built - inventarisatie en attest

Als verantwoordelijke patrimonium, preventieadviseur of facility manager kan het zijn dat u onvoldoende zicht hebt op de conformiteit van de bliksembeveiliging op uw site. In dat geval raden we aan om een as-built inventarisatie te laten uitvoeren.

 

Tijdens een plaatsbezoek doen we de nodige metingen en opmetingen van uw installatie en de genomen maatregelen. Dit wordt geïnventariseerd in een rapport en op een CAD-tekening.

 

Zijn de aanwezige maatregelen conform de geldende normering aangelegd en onderhouden? Dan wordt een conformiteitsattest afgeleverd. Als dit niet het geval is, worden de maatregelen die moeten worden genomen in een verslag beschreven.

 

Op zoek naar een betrouwbare partner om uw as built inventarisatie uit te voeren? Bij Heleblitz bent u aan het juiste adres!

Contacteer ons voor meer informatie. We adviseren u graag.