Expertise & Studiebureau

INSPECTIE, NAZICHT EN ONDERHOUD BLIKSEMBEVEILIGING

Om de werking van uw bliksembeveiligingsinstallatie te garanderen op het moment dat het nodig is, moet er op geregelde tijdstippen een inspectie en onderhoud worden uitgevoerd. Dagelijks merken we dat gebouwen of structuren door herstellingen (vernieuwing van de dakbedekking) en/of verbouwingen (toevoeging van antennes, extractoren, schouwpijpen, brandladders) wijzigingen ondergaan. Vaak heeft dit een negatieve invloed op de werking van de bliksembeveiligingsinstallatie. Door regelmatig een nazicht en onderhoud in te plannen, kunnen we veel problemen voorkomen. 

 

Inspectie en onderhoud bliksembeveiliging

Het is belangrijk dat een gebouw of structuur, de personen die zich erin bevinden en de aanwezige elektrische en elektronische systemen permanent beveiligd zijn. Om dit te verzekeren, moeten de mechanische en elektrische eigenschappen van een bliksembeveiligingsinstallatie behouden blijven tijdens de volledige levensduur van het beveiligde object. Dit kan door een inspectie- en onderhoudsprogramma op te zetten waarin de diverse partijen zoals de installateur en de bouwheer/eigenaar/exploitant worden betrokken, waarbij we op regelmatige tijdstippen een nazicht en onderhoud van uw bliksembeveiliging organiseren.

 

Wat doen we in zo’n inspectie- en onderhoudsprogramma van uw bliksembeveiliging?

  • Opvang- en daalleidingen worden visueel geïnspecteerd.
  • Bevestigingssteunen, verbindingen en aansluitingen op metalen gebouwonderdelen worden gecontroleerd.
  • Potentiaalvereffening en bliksemstroomafleiders worden visueel gecontroleerd.
  • De aardingsweerstanden van alle aardpunten worden gemeten.
  • Ook de totale verspreidingsweerstand wordt gemeten.
  • We geven advies over noodzakelijke aanpassingen en uitbreidingen.
  • In overleg met de opdrachtgever kunnen kleine reparaties en/of uitbreidingen tijdens de inspectie meteen worden uitgevoerd.

 

Wat is het resultaat van een inspectie- en onderhoudsprogramma?

Na afloop van de inspectie of nazicht ontvangt de opdrachtgever een objectief inspectierapport met een beoordeling van de bliksembeveiliging, een lijst met meetresultaten en indien nodig ook een advies voor de punten die moeten worden aangepast. Daarna plannen we eventueel een onderhoud van uw bliksembeveiliging in om de aandachtspunten te behandelen.

 

Interesse in een inspectie- en onderhoudsprogramma voor uw patrimonium?

Contacteer ons voor meer informatie of een vrijblijvende offerte. We adviseren u graag.